Bra fiskesteder i Norge

Norge har svært mange fiskemuligheter både i elver, vann og sjø. I flere av fjellområdene finnes vann med gode fiskebestander, og det er en veldig fin opplevelse å fiske i fjellheimen. Ofte er det slik at vannene som ligger lengst fra folk har mest fisk, derfor kan det lønne seg å dra på en litt lengre tur og overnatte i fjellet. Det finnes også mange gode fiskevann i lavlandet, blant annet skogstjern og innsjøer.Mange norske elver har også en svært god bestand av laks og sjøørret. Laksefisket er berømt i mange elver, som Namsen, Altaelva og andre større vassdrag. Turister fra mange land kommer for å fiske i disse elvene. Det er muligheter til laksefiske mange steder i landet, men elvene rundt Trondheimsfjorden og elvene i Nord-Norge er blant de mest populære lakseelvene i landet.Havfiske er også spennende, enten man fisker fra land, fra egen båt, eller man blir med en større gruppe ut på dypvannsfiske. Dypvannsfiske byr på nye utfordringer selv for erfarne fiskere, og det er også gode muligheter for å drive med denne typen fiske langs Norskekysten. Fiskebestanden og reguleringene kan variere fra sted til sted. I noen elver og innsjøer er fisket begrenset til en viss kvote, og sesongen kan også variere fra sted til sted. Dette gjelder spesielt for laksefiske, der noen elver har kortere sesong og lavere kvoter for å bevare laksestammen i elven. Disse lokale reglene må man selvsagt informere seg om før man begynner å fiske.

This entry was posted on at and is filed under Fiske. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.