Ulike typer fiske

Fiske omfatter fangst av viltlevende fisk og ulike krepsdyr. Den kommersielle varianten av fiske kalles fiskeri, mens fiske for fornøyelsens skyld kalles sportsfiske. Det kan fiskes med mange ulike redskap, og redskapene som brukes, gir ofte navn til de ulike formene for fiske. Meitefiske er fiske der det brukes meite som agn. Man bruker altså agn som fisken faktisk liker å spise, i motsetning til fluefiske og slukfiske, der agnet er kunstig. Meiting har en veldig lang historie, ettersom dette er en av de klassiske metodene for å fange fisk med stang.Fluefiske utøves med spesiallaget utstyr. Fluen man fisker med er kunstig, og det er en kunst å lage fluer til ulike forhold. Fluene er laget for å etterligne ekte insekter, men noen lager også fluer som etterligner andre ting. Slukfiske er fiske med haspelsnelle. Dette er en del av den norske sportsfisketradisjonen, og det fiskes med sluk både i ferskvann og saltvann. Dorgfiske er fiske med et snøre og søkke. Dorgen slepes ofte etter en båt, og det kan dorges både i ferskvann og saltvann.Lystring er en fiskeform som bedrives i mørket. Fiskene lokkes med en lyskilde, og blir deretter fanget med et fiskeredskap. Otring er fiske med oterfjøl. Otring foregår oftest fra båt, men kan også gjøres fra land. For å finne ut hvilken type fiske man foretrekker, kan det være lurt å prøve forskjellige varianter. Man kan låne utstyr av andre for å teste ut de ulike variantene. Deretter kan man kjøpe eget.

This entry was posted on at and is filed under Fiske. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.